Menü
Menü

personvern

1. Personvern på et øyeblikk

Generell informasjon

Følgende merknader gir en enkel oversikt over hva som skjer med din personlige informasjon når du besøker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data som personlig identifiserer deg. Detaljert informasjon om databeskyttelse finner du i personvernreglene våre.

Datainnsamling på vår hjemmeside

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedets operatør. Kontaktinformasjonen finner du i avtrykket av dette nettstedet.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

Dine data blir samlet inn på den ene siden ved å fortelle oss dette. Dette kan være f.eks. å handle data som du oppgir i et kontaktskjema.

Andre data samles automatisk når du besøker nettstedet gjennom våre IT-systemer. Dette er fremfor alt tekniske data (for eksempel nettleser, operativsystem eller tidspunkt for sideanropet). Innsamlingen av denne informasjonen er automatisk så snart du kommer inn på nettstedet vårt.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene blir samlet inn for å sikre en feilfri levering av nettstedet. Andre data kan brukes til å analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Når som helst har du rett til å skaffe deg gratis informasjon om opprinnelse, mottaker og formål med dine lagrede personopplysninger. Du har også rett til å be om korreksjon, blokkering eller sletting av disse dataene. For dette formålet, så vel som for ytterligere spørsmål om databeskyttelse, kan du når som helst kontakte oss på adressen som er angitt i avtrykket. Videre har du klagerett til den kompetente tilsynsmyndigheten.

I tillegg har du rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter. Detaljer finner du i personvernreglene under "Rett til begrensning av behandling".


Analyseverktøy og tredjepartsverktøy

Når du besøker nettstedet vårt, kan surfeatferden din statistisk evalueres. Dette skjer fremfor alt med informasjonskapsler og med såkalte analyseprogrammer. Analysen av surfeatferden din er vanligvis anonym; surfeatferden kan ikke føres tilbake til deg. Du kan motsette deg denne analysen eller forhindre den ved å ikke bruke visse verktøy. Detaljert informasjon finner du i følgende personvernregler.

Du kan innvende mot denne analysen. Vi vil informere deg om mulighetene for innvendinger i denne personvernpolitikken.

 

2. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

personvern

Operatørene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personopplysninger veldig alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemmelsene om databeskyttelse og denne personvernpolitikken.

Hvis du bruker dette nettstedet, vil forskjellige personopplysninger bli samlet inn. Personlig informasjon er informasjon som personlig identifiserer deg. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi samler inn og hva vi bruker den til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål dette skjer.

Vær oppmerksom på at dataoverføring over Internett (for eksempel når du kommuniserer via e-post) kan ha sikkerhetsproblemer. En fullstendig beskyttelse av dataene fra tilgang fra tredjepart er ikke mulig.

Merknad til ansvarlig instans

Det ansvarlige databehandlingsselskapet på dette nettstedet er:

Hotel Landsted Eden GbR
Ved den føderale motorveien 4
29614 Soltau

Telefon: 05191/938460
E-post: hotel@landhauseden.de

Ansvarlig enhet er den fysiske eller juridiske personen som, alene eller i samspill med andre, bestemmer formålene og virkemidlene for behandling av personopplysninger (for eksempel navn, e-postadresser osv.).


Tilbakekall av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsoperasjoner er bare mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake et allerede gitt samtykke. En uformell melding via e-post til oss er tilstrekkelig. Lovligheten av databehandlingen utført til tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.
Rett til å innvende mot datainnsamling i spesielle tilfeller og direkte post (artikkel 21 GDPR)

Hvis databehandlingen på grunnlag av art. 6, nr. 1 lit. e eller f DSGVO, har du når som helst rett til å innvende mot behandlingen av dine personopplysninger av årsaker som oppstår fra din spesielle situasjon; Dette gjelder også for profilering basert på disse bestemmelsene. Det respektive juridiske grunnlaget som en behandling er basert på, finner du i denne personvernpolitikken. Hvis du gjør innvendinger, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger med mindre vi kan fremvise bevis på tvingende legitime behandlingsgrunner som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandling med det formål å håndheve, forfølge eller forsvare juridiske krav ( Innvending i henhold til art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Hvis personopplysningene dine blir behandlet for å betjene direkte mail, har du rett til når som helst å innvende mot behandling av personopplysninger som angår deg i form av slik reklame; Dette gjelder også for profilering i den grad det er tilknyttet slik direktemelding. Hvis du protesterer, vil dine personopplysninger ikke lenger bli brukt til formålet med direkte reklame (innsigelse under art. 21 (2) GDPR).


Ankerett til den kompetente tilsynsmyndigheten

Ved brudd på GDPR har de berørte personer klagerett til en tilsynsmyndighet, særlig i den medlemsstat hvor de har sitt vanlige opphold, deres arbeidssted eller stedet for den påståtte overtredelsen. Retten til å klage berører ikke andre administrative eller rettslige midler.


Rett til dataportabilitet

Du har rett til å ha data som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke eller i oppfyllelse av en kontrakt, i seg selv eller til en tredjepart i et standard, maskinlesbart format. Hvis du trenger direkte overføring av dataene til en annen ansvarlig person, vil dette bare gjøres i den grad det er teknisk mulig.


SSL- eller TLS-kryptering

Dette nettstedet bruker, av sikkerhetsmessige årsaker og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, for eksempel bestillinger eller forespørsler du sender til oss som nettstedoperatør, SSL eller. TLS-kryptering. En kryptert tilkobling indikeres av nettleserens adressefelt som endrer seg fra "http: //" til "https: //" og låseikonet i nettleserfeltet.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan dataene du sender til oss ikke leses av tredjepart.


Informasjon, blokkering, sletting og korreksjon

Innenfor omfanget av gjeldende juridiske bestemmelser har du når som helst rett til å gi gratis informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker og formålet med databehandlingen og om nødvendig en rett til å korrigere, blokkere eller slette disse dataene. For ytterligere informasjon om personopplysninger, vennligst kontakt oss når som helst på adressen som er angitt i avtrykket.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket. Retten til å begrense behandlingen eksisterer i følgende tilfeller:

    Hvis du benekter nøyaktigheten av dine personopplysninger som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til å bekrefte dette. I løpet av revisjonen har du rett til å be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.
    Hvis behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, kan du be om begrensning av databehandling i stedet for sletting.
    Hvis vi ikke lenger trenger din personlige informasjon, men du trenger den for å utøve, forsvare eller håndheve juridiske krav, har du rett til å be om at din personlige informasjon blir begrenset i stedet for å bli slettet.
    Hvis du har inngitt innsigelse i henhold til artikkel 21 (1) GDPR, må det gjøres en balanse mellom dine interesser og våre. Så lenge det ikke er klart hvilke interesser som råder, har du rett til å kreve begrensningen i behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse dataene bare brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av viktig offentlig interesse EU eller en medlemsstat.


Motstand mot reklamemail

Bruken av kontaktdata som er publisert i forbindelse med avtrykkplikten for å sende uoppfordret reklame- og informasjonsmateriell, avvises herved. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å iverksette rettslige tiltak i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel spam e-post.

 

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er oppgitt i avtrykket. Retten til å begrense behandlingen eksisterer i følgende tilfeller:

    Hvis du benekter nøyaktigheten av dine personopplysninger som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til å bekrefte dette. I løpet av revisjonen har du rett til å be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.
    Hvis behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, kan du be om begrensning av databehandling i stedet for sletting.
    Hvis vi ikke lenger trenger din personlige informasjon, men du trenger den for å utøve, forsvare eller håndheve juridiske krav, har du rett til å be om at din personlige informasjon blir begrenset i stedet for å bli slettet.
    Hvis du har inngitt innsigelse i henhold til artikkel 21 (1) GDPR, må det gjøres en balanse mellom dine interesser og våre. Så lenge det ikke er klart hvilke interesser som råder, har du rett til å kreve begrensningen i behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse dataene bare brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av viktig offentlig interesse EU eller en medlemsstat.


Motstand mot reklamemail

Bruken av kontaktdata som er publisert i forbindelse med avtrykkplikten for å sende uoppfordret reklame- og informasjonsmateriell, avvises herved. Operatørene av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å iverksette rettslige tiltak i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel spam e-post.

 
4. Plugins og verktøy

Google Maps

Dette nettstedet bruker karttjenesten Google Maps via et API. Tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For å bruke funksjonene i Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen blir vanligvis overført til og lagret av Google på servere i USA. Tilbyderen av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Bruken av Google Maps er av hensyn til en tiltalende presentasjon av våre online tilbud og en enkel funnbarhet av stedene vi spesifiserer på nettstedet. Dette utgjør en legitim interesse i betydningen art 6 paragraf 1 lit. f DSGVO.

For mer informasjon om hvordan du håndterer brukerdata, se Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Google Translate


Dette nettstedet bruker et API for å oversette Google Translate-tjenesten til andre språk. Tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. For å bruke funksjonene til Google Translate er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen blir vanligvis overført til og lagret av Google på servere i USA. Tilbyderen av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Bruken av Google Translate er i interessen for en flerspråklig presentasjon av nettstedet vårt. Dette utgjør en legitim interesse i betydningen art 6 paragraf 1 lit. f DSGVO. Mer informasjon om hvordan du håndterer brukerdata finner du i Googles personvernregler: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/.
 
Alle Bewertungen über Hotel Landhaus Eden lesen
Kurzurlaub.de
Google Bewertungen
lur_banner_100x80_18
 
Hotline: +49 (0) 5191 938460